Υπολογισμός Μορίων_old

Υπολογισμός Μορίων

 

Η Εφαρμογή υπολογίζει δυναμικά την βαθμολογία πρόσβασης καθώς και τα μόρια για όλες τις κατευθύνσεις.
Απαιτείται πρώτα η επιλογή της κατεύθυνσης προκειμένου να εμφανιστούν τα ανάλογα μαθήματα και στην συνέχεια η εισαγωγή των βαθμολογιών. ( *** για τα δεκαδικά χρησιμοποιήστε την τελεία ***)
Κατεύθυνση :    
Μάθημα Προφ. Α' Τετρ. Προφ. Β' Τετρ. Γραπτός Βαθμός Πρόσβ.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
 
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης :    
 
Ειδικό Μάθημα :    
Μόρια