Θερινά Προγράμματα -2 αντιγραφο

Θερινά Προγράμματα 2021 Γ’ Λυκείου

(Δευτέρα 14/6/21 – Πέμπτη 22/7/21 // 6 εβδομάδες)

Γ’ Λυκείου – Θετικές Σπουδές

 • Έκθεση (3)
 • Φυσική (4)
 • Χημεία (4)
 • Μαθηματικά (5)

Σύνολο: 16 Ώρες

Γ’ Λυκείου – Σπουδές Υγείας

 • Έκθεση (3)
 • Φυσική (4)
 • Χημεία (4)
 • Βιολογία (4)

Σύνολο: 15 Ώρες

Γ’ Λυκείου – Οικονομικές Σπουδές

 • Έκθεση (3)
 • Μαθηματικά (6)
 • ΑΕΠΠ  (3)
 • Α.Ο.Θ.  (3)

Σύνολο: 15 Ώρες

Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές

 • Έκθεση (3)
 • Αρχαία (6)
 • Ιστορία (3)
 • Κοινωνιολογία (2)

Σύνολο: 14 Ώρες

Θερινά Προγράμματα 2020 Α’& Β’ Λυκείου

(15/6/20 – 10/7/20 // 4 εβδομάδες)

Α’& Β’ Λυκείου Θερινά

 • Μαθηματικά (4)
 • Φυσική (3)
 • Χημεία (2)

Προαιρετικά:

 • Αρχαία (2)
 • Έκθεση (2)