Αστυνομικές Σχολές

Αστυνομικές Σχολές

Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο και τις εξής Σχολές :

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς επίσης για τον τρόπο και τις διαδικασίες εισόδου στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ειδικών κατηγοριών προσωπικού επιλέξτε τις παρακάτω συνδέσεις που οδηγούν στον επίσημο Ιστοχώρο της Ελληνικής Αστυνομίας

Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομίας;

Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής στο προσωπικό των Ειδικών Φρουρών της Αστυνομίας;

Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής ενός ιδιώτη στο προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας;

Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής ενός αστυνομικού στο προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας;

Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών Αστυνομικής Εκπαίδευσης 

Ευρωπαική Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)