Χειμερινά 2017

Χειμερινά Προγράμματα Γ’ Λυκείου 2017 – 2018

Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές

greekindependence21

Ανθρωπιστικές (1 Ε.Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Αρχαία (5)
 • Ιστορία (2)
 • Λατινικά (3)

Σύνολο : 12 ώρες

Υγείας (3 Ε.Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Αρχαία (5)
 • Ιστορία (2)
 • Βιολογία Γεν. (2)

Σύνολο : 11 ώρες

Εκπαίδευσης (4 Ε.Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Αρχαία (5)
 • Ιστορία (2)
 • Μαθηματικά Γεν. (2)

Σύνολο : 11 ώρες

 

Ανθρωπιστικές + Υγείας. (1+3 Ε. Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Αρχαία (5)
 • Ιστορία (2)
 • Λατινικά (3)
 • Βιολογία Γεν. (2)

Σύνολο : 14 ώρες

Ανθρωπιστικές + Εκπαίδευσης.(1+4 Ε.Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Αρχαία (5)
 • Ιστορία (2)
 • Λατινικά (3)
 • Μαθηματικά Γεν. (2)

Σύνολο : 14 ώρες

Εκπαίδευσης + Υγείας (3+4 Ε. Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Αρχαία (5)
 • Ιστορία (2)
 • Μαθηματικά Γεν. (2)
 • Βιολογία Γεν. (2)

Σύνολο : 13 ώρες

Γ’ Λυκείου – Θετικές Σπουδές

maths_pencil

Θετικές (2 Ε.Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Φυσική (4)
 • Χημεία (3)
 • Μαθηματικά (4)

Σύνολο : 13 ώρες

Υγείας (3 Ε.Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Φυσική (4)
 • Χημεία (3)
 • Βιολογία (3)

Σύνολο : 12 ώρες

Εκπαίδευσης (4 Ε.Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Φυσική (4)
 • Χημεία (3)
 • Ιστορία (2)

Σύνολο : 11 ώρες

 

Θετικ. + Υγείας.(2+3 Επ. Πεδ.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Φυσική (4)
 • Χημεία (3)
 • Μαθηματικά (4)
 • Βιολογία (3)

Σύνολο : 16 ώρες

Θετικές + Εκπαίδευσης(2+4 Ε. Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Φυσική (4)
 • Χημεία (3)
 • Μαθηματικά (4)
 • Ιστορία (2)

Σύνολο : 15 ώρες

Εκπαίδευσης +Υγείας (3+4 Ε. Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Φυσική (4)
 • Χημεία (3)
 • Ιστορία (2)
 • Βιολογία (3)

Σύνολο : 14 ώρες

Γ’ Λυκείου – Οικονομικών & Σπουδών Πληροφορικής

136

Οικονομικών (5 Ε. Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Μαθηματικά (4)
 • Α.Ε.Ε.Π. (2)
 • Α.Ο.Θ. (3)

Σύνολο : 11 ώρες

Υγείας (3 Ε. Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Μαθηματικά (4)
 • Α.Ε.Ε.Π. (2)
 • Βιολογία Γεν. (2)

Σύνολο : 10 ώρες

Εκπαίδευσης (4 Ε. Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Μαθηματικά (4)
 • Α.Ε.Ε.Π. (2)
 • Ιστορία Γεν. (2)

Σύνολο : 10 ώρες

 

Οικονομικών + Υγείας.(5+3 Ε. Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Μαθηματικά (4)
 • Α.Ε.Ε.Π. (2)
 • Α.Ο.Θ.  (3)
 • Βιολογία Γεν.(2)

Σύνολο : 13 ώρες

Οικονομικών + Εκπαίδευσης (5+4 Ε. Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Μαθηματικά (4)
 • Α.Ε.Ε.Π. (2)
 • Α.Ο.Θ.  (3)
 • Ιστορία Γεν. (2)

Σύνολο : 13 ώρες

Εκπαίδευσης +Υγείας (3+4 Ε. Π.)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (2)
 • Μαθηματικά (4)
 • Α.Ε.Ε.Π. (2)
 • Ιστορία Γεν.(2)
 • Βιολογία Γεν. (2)

Σύνολο : 12 ώρες

 

 • Οι παραπάνω  ώρες γίνονται σε 4 ημέρες την εβδομάδα
 • Υπάρχουν 3 κύκλοι διαγωνισμάτων (Νοέμβριος-Ιανουάριος-Μάρτιος). Τα διαγωνίσματα γίνονται  Κυριακή  πρωί.
 • Γίνονται 2 οργανωμένες ενημερώσεις γονέων (Δεκέμβριος-Απρίλιος). Φυσικά υπάρχει συνεχώς συνεργασία γονέων-καθηγητών και οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται όποτε θέλουν.
 • Καθημερινά ενημερώνονται οι γονείς για τις απουσίες των μαθητών.

Το  φροντιστήριο  Πρίσμα  είναι  το  πρώτο  σε  επιτυχίες  σε  ΑΕΙ στη  δυτική  Αττική.  Αυτό  οφείλεται  στα  ομοιογενή  τμήματα,  στο υψηλό  επίπεδο  διδασκαλίας  και  στη  σωστή  συνεργασία καθηγητών  –  μαθητών.