Γ Λυκείου Προγράμματα 2020-2021

Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές

 • Έκθεση (3)
 • Αρχαία (5)
 • Ιστορία (3)
 • Λατινικά (3)

Σύνολο: 14 Ώρες

Γ’ Λυκείου – Θετικές Σπουδές

 • Έκθεση (3)
 • Φυσική (4)
 • Χημεία (4)
 • Μαθηματικά (5)

Σύνολο: 16 Ώρες

Γ’ Λυκείου – Οικονομικές Σπουδές

 • Έκθεση (3)
 • Μαθηματικά (6)
 • ΑΕΠΠ  (3)
 • Α.Ο.Θ.  (3)

Σύνολο: 15 Ώρες

Γ’ Λυκείου – Σπουδές Υγείας

 • Έκθεση (3)
 • Φυσική (4)
 • Χημεία (4)
 • Βιολογία (4)

Σύνολο: 15 Ώρες

 • Οι παραπάνω  ώρες γίνονται σε 4 ημέρες την εβδομάδα
 • Υπάρχουν 3 κύκλοι διαγωνισμάτων (Νοέμβριος-Ιανουάριος-Μάρτιος). Τα διαγωνίσματα γίνονται Σάββατο πρωί.
 • Γίνονται 2 οργανωμένες ενημερώσεις γονέων (Δεκέμβριος-Απρίλιος). Φυσικά υπάρχει συνεχώς συνεργασία γονέων-καθηγητών και οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται όποτε θέλουν.
 • Καθημερινά ενημερώνονται οι γονείς για τις απουσίες των μαθητών.

Το  φροντιστήριο  Πρίσμα  είναι  το  πρώτο  σε  επιτυχίες  σε  ΑΕΙ στη  δυτική  Αττική.  Αυτό  οφείλεται  στα  ομοιογενή  τμήματα,  στο υψηλό  επίπεδο  διδασκαλίας  και  στη  σωστή  συνεργασία καθηγητών  –  μαθητών.