Β Λυκείου Προγράμματα 2020-2021

Β’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές

 • Αρχαία (5)
 • Έκθεση (2)
 • Ιστορία (Γ’ Λυκ.) (1)
 • Λατινικά (Γ’ Λυκ.) (1)

Σύνολο: 9 Ώρες

Προαιρετικά

 • Φυσική Γεν (1)
 • Χημεία Γεν (1)
 • Άλγεβρα (2)
 • Γεωμετρία (1)

Σύνολο : 14 ώρες

Β’ Λυκείου – Θετικές Σπουδές

 • Μαθηματικά Προσαν. & Γ’ Λυκ. (3)
 • Άλγεβρα (2)
 • Φυσική Προσανατολισμού (2)
 • Φυσική Γ’ Λυκ. (2)
 • Φυσική Γεν. (1)
 • Χημεία & Χημεία Γ’ Λυκ. (2)
 • Έκθεση (2)

Σύνολο: 14 Ώρες

Προαιρετικά:

 • Γεωμετρία (1)

Σύνολο: 15 Ώρες

Β’ Λυκείου – Οικονομικές Σπουδές

 • Μαθηματικά Προσαν. & Γ’ Λυκ. (3)
 • Άλγεβρα (2)
 • Έκθεση (2)
 • ΑΕΠΠ Γ’ Λυκ. (1)
 • Α.Ο.Θ.  Γ’ Λυκ. (1)

Σύνολο: 9 Ώρες

Προαιρετικά:

 • Φυσική Προσανατολισμού (2)
 • Χημεία Γεν. (1)
 • Φυσική Γεν. (1)
 • Γεωμετρία (1)

Σύνολο: 14 Ώρες

Β’ Λυκείου – Σπουδές Υγείας

 • Άλγεβρα  (2)
 • Έκθεση (2)
 • Χημεία & Χημεία Γ’ Λυκ. (2)
 • Φυσική Προσανατολισμού (2)
 • Φυσική Γ’ Λυκ. (2)
 • Φυσική Γεν (1)
 • Βιολογία Γ’ Λυκ. (2)

Σύνολο: 13 Ώρες

Προαιρετικά:

 • Γεωμετρία (1)
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού (2)

Σύνολο: 16 Ώρες

 • Οι παραπάνω  ώρες γίνονται σε 4 ημέρες την εβδομάδα
 • Υπάρχουν 3 κύκλοι διαγωνισμάτων (Νοέμβριος-Ιανουάριος-Μάρτιος). Τα διαγωνίσματα γίνονται Σάββατο πρωί.
 • Γίνονται 2 οργανωμένες ενημερώσεις γονέων (Δεκέμβριος-Απρίλιος). Φυσικά υπάρχει συνεχώς συνεργασία γονέων-καθηγητών και οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται όποτε θέλουν.
 • Καθημερινά ενημερώνονται οι γονείς για τις απουσίες των μαθητών.

Το  φροντιστήριο  Πρίσμα  είναι  το  πρώτο  σε  επιτυχίες  σε  ΑΕΙ στη  δυτική  Αττική.  Αυτό  οφείλεται  στα  ομοιογενή  τμήματα,  στο υψηλό  επίπεδο  διδασκαλίας  και  στη  σωστή  συνεργασία καθηγητών  –  μαθητών.