Β Λυκείου Προγράμματα 2017

Χειμερινά Προγράμματα Β’ Λυκείου 2017 – 2018

Β’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές

 • Αρχαία Κατεύθυνσης (4)
 • Λατινικά (Γ’ Λυκ.) (1)
 • Μαθηματικά Γεν. (3)
 • Φυσική Γεν (1)
 • Έκθεση (2)
 • Ιστορία (Γ’ Λυκ.) (2)
Σύνολο : 12 ώρες
Χωρίς Μαθηματικά Γεν. & Φυσική Γεν. : 8 ώρες

greekindependence21

Β’ Λυκείου – Θετικές Σπουδές

 • Μαθηματικά Κατ. (2)
 • Μαθηματικά Γεν. (3)
 • Φυσική Κατ (1)
 • Φυσική Γεν (1)
 • Φυσική (Γ’ Λυκ.) (2)
 • Χημεία Γεν. (1)
 • Χημεία (Γ’ Λυκ.) (1)
 • Έκθεση (2)
 • Μαθηματικά  Γ΄ Λυκ ή Βιολογία  Γ΄ Λυκ (1)
Σύνολο : 14 ώρες
Με Μαθηματικά Γ΄ Λυκ & Βιολογία Γ΄ Λυκ : 15 ώρες

maths_pencil

Β’ Λυκείου – Οικονομικών & Σπουδών Πληροφορικής

 • Μαθηματικά Κατ. (2)
 • Μαθηματικά Γεν. (3)
 • Μαθηματικά  (Γ΄ Λυκ) (1)
 • Φυσική Κατ (1)
 • Φυσική Γεν (1)
 • Χημεία Γεν. (1)
 • Έκθεση (2)
 • Α.Ο.Θ. (Γ΄ Λυκ) (1)
 • ΑΕΠΠ (Γ΄ Λυκ) (1)
Σύνολο : 13 ώρες
Χωρίς Φυσική Κατ- Φυσική Γεν- Χημεία Γεν : 10 ώρες
Χωρίς  Α.Ο.Θ  Γ΄ Λυκ-  ΑΕΠΠ  Γ΄ Λυκ  : 11 ώρες
Χωρίς Φυσική Κατ- Φυσική Γεν- Χημεία Γεν- Α.Ο.Θ- ΑΕΠΠ  : 8 ώρες

136

 

 • Οι παραπάνω  ώρες γίνονται σε 4 ημέρες την εβδομάδα
 • Υπάρχουν 3 κύκλοι διαγωνισμάτων (Νοέμβριος-Ιανουάριος-Μάρτιος). Τα διαγωνίσματα γίνονται  Κυριακή  πρωί.
 • Γίνονται 2 οργανωμένες ενημερώσεις γονέων (Δεκέμβριος-Απρίλιος). Φυσικά υπάρχει συνεχώς συνεργασία γονέων-καθηγητών και οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται όποτε θέλουν.
 • Καθημερινά ενημερώνονται οι γονείς για τις απουσίες των μαθητών.

Το  φροντιστήριο  Πρίσμα  είναι  το  πρώτο  σε  επιτυχίες  σε  ΑΕΙ στη  δυτική  Αττική.  Αυτό  οφείλεται  στα  ομοιογενή  τμήματα,  στο υψηλό  επίπεδο  διδασκαλίας  και  στη  σωστή  συνεργασία καθηγητών  –  μαθητών.