Α Λυκείου Προγράμματα 2017

Χειμερινά Προγράμματα Α’ Λυκείου 2018 – 2019

A’ Λυκείου

  • Μαθηματικά  (4)
  • Φυσική (3)
  • Χημεία (2)
Σύνολο : 9 ώρες
+ Έκθεση  : 11 ώρες
+ Έκθεση + Αρχαία : 13 ώρες
  • Οι παραπάνω  ώρες γίνονται σε 4 ημέρες την εβδομάδα
  • Υπάρχουν 3 κύκλοι διαγωνισμάτων (Νοέμβριος-Ιανουάριος-Μάρτιος). Τα διαγωνίσματα γίνονται  Κυριακή  πρωί.
  • Γίνονται 2 οργανωμένες ενημερώσεις γονέων (Δεκέμβριος-Απρίλιος). Φυσικά υπάρχει συνεχώς συνεργασία γονέων-καθηγητών και οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται όποτε θέλουν.
  • Καθημερινά ενημερώνονται οι γονείς για τις απουσίες των μαθητών.

Το  φροντιστήριο  Πρίσμα  είναι  το  πρώτο  σε  επιτυχίες  σε  ΑΕΙ στη  δυτική  Αττική.  Αυτό  οφείλεται  στα  ομοιογενή  τμήματα,  στο υψηλό  επίπεδο  διδασκαλίας  και  στη  σωστή  συνεργασία καθηγητών  –  μαθητών.